Over Eerlijke WOZ

Eerlijke WOZ voert al jaren met succes bezwaarprocedures tegen WOZ-waardes van woningen. Met onze WOZ Check zijn wij de eerste in Nederland bij wie u gratis en snel een WOZ-waardetaxatie kunt maken van uw woning. U ziet direct of uw huidige WOZ-waarde klopt en hoeveel wij verwachten voor u te kunnen besparen als u via ons bezwaar maakt.

Doe hier de gratis
WOZ Check

Een taxatie van de WOZ-waarde van uw woning binnen enkele stappen. Bekijk hier direct uw mogelijke besparing en maak eventueel gratis bezwaar.

Eerlijke WOZ 2020

Check hier gratis uw WOZ-waarde!

Binnen een aantal eenvoudige stappen checkt u of de WOZ-waarde van uw woning juist is. Dit kan mogelijk een besparing opleveren!

Doe hier de gratis
WOZ Check

Een taxatie van de WOZ-waarde van uw woning binnen enkele stappen. Bekijk hier direct uw mogelijke besparing en maak eventueel gratis bezwaar.

Eerlijke WOZ 2020

Check hier gratis uw WOZ-waarde!

Binnen een aantal eenvoudige stappen checkt u of de WOZ-waarde van uw woning juist is. Dit kan mogelijk een besparing opleveren!

De missie van Eerlijke WOZ.

U betaalt ieder jaar belasting op basis van de WOZ-waarde van uw huis. Een te hoge WOZ-waarde kan daarom vervelend voor u uitpakken.

De gemeente maakt het u echter niet gemakkelijk om te controleren of uw WOZ-waarde klopt. Zonder grondig onderzoek te doen weet u eigenlijk niet zeker of u te veel betaalt. Maar zelf onderzoek doen kost tijd en geld.

Iedereen in Nederland moet eenvoudig kunnen controleren of zijn/haar WOZ-waarde klopt. Als de WOZ-waarde niet klopt, moet iemand eenvoudig, gratis en met een sterke onderbouwing bezwaar kunnen maken.

Alles over WOZ cartoon 1

Iedereen in Nederland moet eenvoudig kunnen controleren of zijn/haar WOZ-waarde klopt. Als de WOZ-waarde niet klopt, moet iemand eenvoudig, gratis en met een sterke onderbouwing bezwaar kunnen maken.

Daarom hebben wij de WOZ Check bedacht. Met de WOZ Check van Eerlijke WOZ doet u gratis en snel een taxatie van uw woning met ons taxatiesysteem, dat conform de Wet WOZ en de laatste stand van jurisprudentie is opgesteld.

U ziet direct of uw WOZ-waarde klopt en of u niet te veel betaalt. Klopt uw WOZ-waarde niet? Dan kunt u direct gratis via ons bezwaar maken. Wij doen de rest.

Doe de WOZ Check
Iedereen verdient een eerlijke WOZ

Onze oplossing voor de WOZ-markt.

Er zijn een aantal problemen te onderkennen in de WOZ-markt waar een oplossing voor gevonden moest worden. Gemeenten zijn niet altijd in staat om de WOZ-waarde op het juiste bedrag vast te stellen waardoor veel mensen onnodig te veel belasting betalen.

De WOZ-waarde voor het jaar 2019 is daarmee een schatting van de waarde van uw huis op 1 januari 2018. De WOZ-waarde wordt op die wijze ieder jaar opnieuw berekend.

Eerlijke WOZ over ons handen

Eenvoudig, snel en direct resultaat.

Met de WOZ-check ziet u direct of uw WOZ-waarde klopt.

De WOZ-waarde voor het jaar 2019 is daarmee een schatting van de waarde van uw huis op 1 januari 2018. De WOZ-waarde wordt op die wijze ieder jaar opnieuw berekend.

Aan de andere kant worden er ook veel bezwaren ingediend tegen WOZ-waardes die correct zijn. Daarnaast is het niet eenvoudig om zelf te controleren of de WOZ-waarde correct is en kost het veel tijd om zelf bezwaar te maken. Het gevolg hiervan is dat er veel onvrede bestaat over de WOZ-waarde, zowel aan de kant van de belanghebbende als aan de kant van de overheid.

Wij vonden daarom dat het tijd was voor verandering en hebben op basis van de hiervoor beschreven problemen in de WOZ-markt de volgende drie primaire doelstellingen bepaald:

 1. Iedereen in Nederland moet eenvoudig kunnen controleren of de WOZ-waarde van zijn of haar woning correct is.
 2. Als de WOZ-waarde niet correct is, moet het zo eenvoudig en klantvriendelijk mogelijk zijn om bezwaar te maken.
 3. Daarnaast moeten gemeenten en de rechterlijke macht niet onnodig worden belast met administratieve lasten en bezwaarprocedures moeten op een deugdelijke wijze worden gevoerd. Deze doelstellingen vormen het fundament van onze werkwijze.
Doe de WOZ Check

Hoe wij ons onderscheiden.

Lees hier onder hoe wij ons onderscheiden in de WOZ-markt.

 • Aanmelden is eenvoudig.

  U kunt eenvoudig en snel controleren of uw WOZ-waarde klopt en of u te veel betaalt met de WOZ Check van Eerlijke WOZ. Nadat u de stappen van de WOZ Check heeft doorlopen kunt u ons machtigen om namens u bezwaar te maken bij de gemeente. U hoeft zelf niets meer te doen.

 • U zit nergens aan vast, kunt op ieder moment annuleren.

  Onze machtiging verloopt automatisch na één jaar. Bedenkt u zich in de tussentijd en wilt u het bezwaar of de machtiging intrekken? Dan kunt u dit altijd zonder opgaaf van redenen doen. Aan het intrekken van het bezwaar of machtiging zijn geen kosten verbonden. Ook de gemeente brengt geen kosten in rekening als het bezwaar wordt ingetrokken.

 • U kunt niet slechter af zijn door een bezwaar.

  Dankzij het zogenoemde “reformatio in peius” beginsel kunt u in Nederland niet slechter af zijn door een bezwaar tegen de WOZ-waarde. Een bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde kan bijvoorbeeld niet leiden tot een nog hogere WOZ-waarde. Ook mag de gemeente de kosten van een bezwaarprocedure niet bij u in rekening brengen. Dat zou uw toegang tot uw recht op een eerlijke WOZ-waarde onnodig belemmeren.

 • Altijd een gratis WOZ-taxatierapport van uw woning.

  Eerlijke WOZ heeft een taxatie-algoritme ontwikkeld waarmee de WOZ-waarde conform de wettelijk voorgeschreven wijze kan worden berekend. Bij de berekening van de WOZ-waarde maken wij gebruik van een door ons zorgvuldig samengestelde database van Nederlandse woninggegevens. Direct nadat u de gegevens van uw woning heeft bevestigd of aangepast, wordt een voorlopig taxatierapport opgesteld en met u gedeeld. Dit voorlopige taxatierapport maken wij definitief nadat wij van de gemeente haar gemeentelijk taxatieverslag en berekening van de WOZ-waarde hebben ontvangen.

 • Wij stappen naar de rechter als dat nodig is.

  Als de gemeente het bezwaar afwijst en wij zijn het niet met haar eens, tekenen wij beroep aan bij de rechtbank. Ook de beroepsprocedure bij de rechtbank nemen wij volledig voor onze rekening en is voor u gratis. Wij brengen bijvoorbeeld geen griffiekosten in rekening, ook niet wanneer wij de beroepsprocedure verliezen of wanneer u wenst het beroep in te trekken.

 • Goede werkrelatie met gemeenten.

  Een WOZ-taxatie is geen exacte wetenschap en daardoor kan er altijd discussie ontstaan over de hoogte van de WOZ-waarde. Als wij er niet uitkomen met de gemeente starten wij in overleg met u een beroepsprocedure bij de rechtbank. Eerlijke WOZ streeft er echter altijd naar om samen met de gemeente tot een redelijke oplossing te komen voor het bezwaar. Onze werkwijze, waarin wij een open gesprek aangaan met de gemeente op basis van een grondige taxatie van de WOZ-waarde van uw woning, wordt door de meeste Nederlandse gemeenten zeer gewaardeerd.

Het verdienmodel van Eerlijke WOZ

De bezwaarprocedure kunnen wij gratis aanbieden dankzij de onkostenvergoeding die de gemeente verschuldigd is als wij met succes de WOZ-waarde aanvechten. De zogenoemde proceskostenvergoeding en de hoogte ervan is wettelijk vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht art. 7:15 en in het Besluit proceskosten bestuursrecht en draagt u aan ons over als u ons opdracht geeft om voor u bezwaar te maken.

Uitsluitend in het geval dat de gemeente de proceskostenvergoeding niet direct op onze rekening overmaakt, zullen wij u verzoeken dit bedrag aan ons door te betalen. Als wij niet met succes de WOZ-waarde aanvechten ontvangen wij geen vergoeding van de gemeente. Ook in dat geval brengen wij geen kosten bij u in rekening.

Doe de WOZ Check

Doe de gratis WOZ Check

Een taxatie van de WOZ-waarde van uw woning binnen enkele stappen. Bekijk hier direct uw mogelijke besparing en maak eventueel gratis bezwaar.

Eerlijke WOZ 2020

Check hier gratis uw WOZ-waarde!

Binnen een aantal eenvoudige stappen checkt u of de WOZ-waarde van uw woning juist is. Dit kan mogelijk een besparing opleveren!

Wij maken gebruik van cookies

Op deze websites maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken. Wij plaatsen en gebruiken verschillende soorten cookies voor de volgende doeleinden:

Functionele cookies: Om onze websites en apps goed te laten werken.
Analytische cookies: Voor het verzamelen en analyseren van statistieken om de ervaring op onze websites en apps en de effectiviteit van advertenties te verbeteren.
Tracking cookies: Om persoonlijke profielen van je op te bouwen zodat we je gerichte content en advertenties kunnen tonen die aansluiten bij je interesses.
Social cookies: Om je in staat te stellen je reactie te delen door middel van ‘likes’ of commentaar. Deze cookies kunnen door de bijbehorende social media partijen worden gebruikt om persoonlijke profielen van je op te bouwen.

Wil je meer informatie over wat cookies zijn, welke soorten cookies we waarom gebruiken en hoe je hierop controle kunt uitoefenen? Dan verwijzen we je naar onze Cookie Policy en onze Privacy Policy. Door hier je toestemming te geven, stem je er mee in dat we cookies plaatsen en uitlezen op onze website.

Accepteren
Coming soon

De vernieuwde website van Eerlijke WOZ is bijna klaar!

Ga door naar huidige website

Ga verder