Privacy

Privacyverklaring Eerlijke WOZ B.V.

Hoe gaan wij om met persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers, geïnteresseerden, klanten, sollicitanten en medewerkers? Je leest het in deze privacyverklaring.

Over Ons

Eerlijke WOZ B.V. is een bedrijf gespecialiseerd in het verstrekken van juridische dienstverlening op het gebied van de Wet waardering onroerende zaken (“Wet WOZ”). Je vindt ons op het volgende adres: Kingsfordweg 151, 1043 GR te Amsterdam.

Met privacy gerelateerde vragen kun je terecht bij D.M. Ward of H. van Waveren, telefoonnummer 020-4917501 of via info@eerlijkewoz.nl.

Je kunt via info@eerlijkewoz.nl een verzoek indienen voor inzage, wijziging en/of verwijdering van persoonsgegevens. Mocht je het idee hebben dat wij niet goed met je gegevens omgaan, dan kun je een klacht indienen bij info@eerlijkewoz.nl en bij het meldpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens. Data privacy heeft ook bij de door ons ontwikkelde systemen de hoogste prioriteit. Als je het vermoeden hebt van een beveiligingsprobleem of een datalek, gebruik dan graag onze responsible disclosure pagina.

Van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens van verschillende doelgroepen (websitebezoekers, geïnteresseerden, klanten, sollicitanten en medewerkers) en voor verschillende doeleinden.

De gegevens worden uitsluitend gedeeld met de daartoe gecontracteerde derde partijen, tenzij wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis.

 • Als websitebezoeker leggen wij door middel van cookies vast hoe je de website gebruikt, zodat we de website kunnen verbeteren en het productaanbod aan kunnen passen. Het plaatsen van cookies kan je als websitebezoeker– als je daar bezwaar tegen hebt – zelf blokkeren (zie Websitebezoek).
 • Als je als geïnteresseerde informatie opvraagt via de website slaan wij de verstrekte informatie op in ons CRM-systeem. Wij verwerken deze informatie om je via e-mail, telefonisch of persoonlijk te informeren over producten en diensten. Als er geen contact meer is, dan verwijderen wij je informatie na 2 jaar.
 • Als je je hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan kun je je via iedere nieuwsbrief uitschrijven.
 • Als je klant wordt bij ons breiden we de gegevens uit met de informatie die nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. De gegevens van klanten bewaren we conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar.
 • Als sollicitant verstrek je ons persoonlijke gegevens, zodat wij je sollicitatie kunnen beoordelen. Als je niet bij ons in dienst komt, verwijderen we deze gegevens binnen 4 weken na ons laatste contact (tenzij jij ons toestemming geeft om deze langer te bewaren voor bijvoorbeeld toekomstige vacatures, in dat geval bewaren we je gegevens maximaal 1 jaar).
 • Als je als medewerker bij ons in dienst treedt dan breiden wij de persoonsgegevens uit met de informatie die nodig is voor het arbeidscontract en de administratieve verplichtingen. Deze gegevens verwijderen wij 2 jaar na je uitdiensttreding. Bepaalde persoonsgegevens worden mogelijk langer bewaard, bijvoorbeeld in het geval van van claims, audits en juridische/fiscale verplichtingen.

Websitebezoekers

Bij het bezoek van deze website ontvang je functionele, analytische en marketing cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die het mogelijk maken om te volgen welke onderdelen van de website worden bezocht, hoe vaak en met welke apparaten (bijvoorbeeld PC, tablet of telefoon) en vanaf welk IP- adres. Op de pagina Cookies vind je meer informatie over onze cookies en de manier waarop je deze kunt verwijderen en eventueel blokkeren.

Geïnteresseerden en klanten

Via het contactformulier op deze website en via andere kanalen ontvangen wij persoonlijke gegevens van geïnteresseerden en klanten.

Het kan gaan om de volgende gegevens van de geïnteresseerde/klant:

 • Volledige naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Woonsituatie
 • Informatie over de woning
 • Datum van de WOZ-beschikking
 • WOZ-waarde van de woning
 • IP-adres
 • Contact- en telefoonnotities

Deze gegevens slaan wij op in het CRM-systeem van Eerlijke WOZ B.V., en gebruiken wij voor onze communicatie met gemeenten en indien u daar toestemming voor geeft met rechterlijke instanties voor het voeren van een beroepsprocedure in uw belang. De gegevens worden niet met derde partijen gedeeld, behoudens de partij die voor de administratieve verwerking is ingeschakeld, gemeenten en indien u daar toestemming voor geeft met rechterlijke instanties voor het voeren van een beroepsprocedure in uw belang.

Voor geïnteresseerden hanteren we een bewaartermijn van 2 jaar na het laatste contact, voor klanten houden we ons aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Sollicitanten en medewerkers bij Eerlijke WOZ B.V.

Als je solliciteert bij Eerlijke WOZ B.V. dan verwerken we van jou de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Opleidingen
 • Werkervaring
 • Referenties
 • Contact- en telefoonnotities

Als je niet bij ons komt werken, verwijderen wij deze gegevens na 4 weken, tenzij wij met jou een andere afspraak hebben gemaakt.

Als je bij ons komt werken, dan vullen we de gegevens aan om tot een volwaardig personeelsdossier te komen.

Denk hierbij aan:

 • BSN-nummer
 • Kopie legitimatiebewijs
 • Kopie werkvergunning, verblijfsvergunning
 • Eventueel kopieën van polissen, diploma’s en andere documenten
 • Arbeidscontract
 • Beoordelingen
 • Vakantie- en verzuimregistratie

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

De gegevens worden opgeslagen in je personeelsdossier, waar alleen de bevoegde medewerker en jij toegang toe hebben. Wij leggen uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of als jij ons daar toestemming voor hebt gegeven. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van een uitgebreide set aan organisatorische en technische maatregelen. Als wij gegevens verstrekken aan een verwerker die aan ons een dienst verleent, hebben wij in de verwerkersovereenkomst goede afspraken gemaakt.

Ben jij een klant/verantwoordelijke en is Eerlijke WOZ B.V. voor jou een verwerker? Dan heb je uiteraard een verwerkersovereenkomst ontvangen en kun je op afspraak (op locatie van Eerlijke WOZ B.V.) inzage verkrijgen in het volledige privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van Eerlijke WOZ B.V. inclusief alle technische en organisatorische maatregelen.

Wijzigingen

Wij kunnen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op de website van Eerlijke WOZ B.V..

Versie 1.0, januari 2019

Responsible Disclosure

Bij Eerlijke WOZ B.V. vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek te vinden is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij verzoeken u om het volgende:

 • Versleutel uw bevindingen met onze PGP key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt, stuur uw bevindingen naar info@eerlijkewoz.nl;
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden; en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding;
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en;
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van een waardebon van €50,-.
 • Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Cookiebeleid

EerlijkeWOZ.nl maakt gebruik van cookies – dat zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen om het gebruiksgemak van het internet te verbeteren. Mocht u dit niet willen, kunt u cookies in uw browser uitzetten. Hier kunt u lezen hoe dat moet.

Wij maken gebruik van cookies

Op deze websites maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken. Wij plaatsen en gebruiken verschillende soorten cookies voor de volgende doeleinden:

Functionele cookies: Om onze websites en apps goed te laten werken.
Analytische cookies: Voor het verzamelen en analyseren van statistieken om de ervaring op onze websites en apps en de effectiviteit van advertenties te verbeteren.
Tracking cookies: Om persoonlijke profielen van je op te bouwen zodat we je gerichte content en advertenties kunnen tonen die aansluiten bij je interesses.
Social cookies: Om je in staat te stellen je reactie te delen door middel van ‘likes’ of commentaar. Deze cookies kunnen door de bijbehorende social media partijen worden gebruikt om persoonlijke profielen van je op te bouwen.

Wil je meer informatie over wat cookies zijn, welke soorten cookies we waarom gebruiken en hoe je hierop controle kunt uitoefenen? Dan verwijzen we je naar onze Cookie Policy en onze Privacy Policy. Door hier je toestemming te geven, stem je er mee in dat we cookies plaatsen en uitlezen op onze website.

Accepteren