Uw WOZ verlagen.

Met een verlaging van de WOZ-waarde kunt u op diverse soorten belastingen besparen. Hoe groot de besparing is, hangt af van uw persoonlijke situatie en het bedrag waarmee uw WOZ-waarde wordt verlaagd. De waarde van uw huis voor de Wet WOZ verlagen kan voordelig voor u uitpakken.

Doe hier de gratis
WOZ Check

Een taxatie van de WOZ-waarde van uw woning binnen enkele stappen. Bekijk hier direct uw mogelijke besparing en maak eventueel gratis bezwaar.

Eerlijke WOZ 2020

Check hier gratis uw WOZ-waarde!

Binnen een aantal eenvoudige stappen checkt u of de WOZ-waarde van uw woning juist is. Dit kan mogelijk een besparing opleveren!

Doe hier de gratis
WOZ Check

Een taxatie van de WOZ-waarde van uw woning binnen enkele stappen. Bekijk hier direct uw mogelijke besparing en maak eventueel gratis bezwaar.

Eerlijke WOZ 2020

Check hier gratis uw WOZ-waarde!

Binnen een aantal eenvoudige stappen checkt u of de WOZ-waarde van uw woning juist is. Dit kan mogelijk een besparing opleveren!

WOZ-waarde verlagen: uw besparing is afhankelijk van uw situatie.

Op welke belastingen u bespaart door uw WOZ-waarde te verlagen hangt af van uw situatie. In alle onderstaande gevallen bespaart u op gemeentelijke heffingen zoals onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en in sommige gemeenten op rioolheffing. Daarnaast bespaart u afhankelijk van uw situatie op de volgende belastingen:

 • Inkomstenbelasting: Box 1

  De WOZ-waarde verlagen van uw eigen woning resulteert in een besparing op inkomstenbelasting (Box 1).

  De hoogte van de WOZ-waarde bepaalt namelijk het zogeheten ‘’eigenwoningforfait’’ in Box 1 (inkomen uit werk en woning). Dit is een bedrag dat een eigenaar van een woning bij zijn inkomen moet optellen. De hoogte van dit bedrag wordt verondersteld door de eigenaar van de woning te zijn genoten als inkomsten. De eigenaar van zijn eigen woning hoeft namelijk niet te huren, kan zijn huis verhuren en bouwt vermogen op. Het eigenwoningforfait wordt op grond van art. 3.112 Wet op de inkomstenbelasting 2001 bepaald op grond van de WOZ-waarde van de woning.

 • Inkomstenbelasting: Box 3

  De WOZ-waarde verlagen van uw tweede woning of uw recreatieve woning leidt tot een verlaging van uw inkomstenbelasting (Box 3).

  Als u in privé een onroerende zaak niet gebruikt als eigen woning wordt in box 3 (inkomen door sparen en beleggenvermogensrendementsheffing geheven over de WOZ-waarde.

  De waardering van een huis volgens de Wet WOZ dient als grondslag voor de vermogensrendementsheffing.

  De vermogensrendementsheffing in 2019 is afhankelijk van de hoogte van uw netto vermogen in box 3. De vermogensrendementsheffing gaat uit van een fictief rendement van 1,9351% tot 5,60% over uw netto vermogen. Over dit fictieve rendement bent u 30% inkomstenbelasting verschuldigd. Eventuele schulden die verband houden met de onroerende zaak worden in mindering gebracht op uw vermogen.

 • Erfbelasting en schenkbelasting

  De WOZ-waarde verlagen van een woning die u heeft verkregen door een schenking of uit een erfenis leidt tot een besparing op schenk- of erfbelasting.

  De WOZ-waarde dient sinds 1 januari 2010 als basis voor de berekening van de aanslag schenk- en erfbelasting van een woning. Hoe lager de WOZ-waarde is, hoe minder erf- en schenkbelasting u verschuldigd bent. U kunt er overigens ook voor kiezen om de erfbelasting te laten berekenen op basis van de WOZ-waarde van het jaar volgend op het jaar van overlijden. Deze mogelijkheid geldt sinds 1 januari 2012.

 • Vennootschapsbelasting

  De waarde voor de Wet WOZ verlagen van onroerend goed dat wordt gebruikt binnen een vennootschap leidt potentieel tot een verlaging van de vennootschapsbelasting.

  De WOZ-waarde is namelijk ook van belang voor de heffing van vennootschapsbelasting. Op onroerend goed dat onderdeel is van een onderneming mag worden afgeschreven totdat de bodemwaarde is bereikt. De bodemwaarde in de vennootschapsbelasting is gelijk aan de WOZ-waarde van het onroerend goed. De WOZ-waarde verlagen geeft dus meer ruimte om fiscaal af te schrijven.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Alle Nederlandse gemeenten heffen onroerendezaakbelasting (OZB) op grond van de art. 220 van de Gemeentewet. De onroerendezaakbelasting is onderverdeeld in twee belastingen: de eigenarenbelasting (OZBE) en de gebruikersbelasting (OZBG).  De OZBE wordt geheven van eigenaren van niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijfspanden) en van eigenaren van woningen. De OZBG geldt alleen voor gebruikers niet-woningen. Dat betekent dat huurders van woningen zijn vrijgesteld van OZB. De hoogte van de OZB-aanslag wordt berekend door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het OZB-tarief. Dit tarief wordt door elke gemeente apart jaarlijks vastgesteld. De waarde voor de Wet WOZ verlagen kan dus leiden tot een besparing op de OZB.

 • Waterschapsbelasting en rioolheffing

  De waarde van een woning voor de Wet WOZ verlagen kan leiden tot een besparing op de waterschapsbelasting en rioolheffing. Vanaf 2009 heffen gemeenten watersysteemheffing op grond van de Waterschapswet. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de watersysteemheffing voor alle gebouwde onroerende zaken.

  In steeds meer gemeenten wordt de WOZ-waarde ook gebruikt als grondslag voor de bepaling van de hoogte van de aanslag rioolheffing.

Doe de gratis WOZ Check.

Een taxatie van de WOZ-waarde van uw woning binnen enkele stappen. Bekijk hier direct uw mogelijke besparing en maak eventueel gratis bezwaar.

Eerlijke WOZ 2020

Check hier gratis uw WOZ-waarde!

Binnen een aantal eenvoudige stappen checkt u of de WOZ-waarde van uw woning juist is. Dit kan mogelijk een besparing opleveren!

Wij maken gebruik van cookies

Op deze websites maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken. Wij plaatsen en gebruiken verschillende soorten cookies voor de volgende doeleinden:

Functionele cookies: Om onze websites en apps goed te laten werken.
Analytische cookies: Voor het verzamelen en analyseren van statistieken om de ervaring op onze websites en apps en de effectiviteit van advertenties te verbeteren.
Tracking cookies: Om persoonlijke profielen van je op te bouwen zodat we je gerichte content en advertenties kunnen tonen die aansluiten bij je interesses.
Social cookies: Om je in staat te stellen je reactie te delen door middel van ‘likes’ of commentaar. Deze cookies kunnen door de bijbehorende social media partijen worden gebruikt om persoonlijke profielen van je op te bouwen.

Wil je meer informatie over wat cookies zijn, welke soorten cookies we waarom gebruiken en hoe je hierop controle kunt uitoefenen? Dan verwijzen we je naar onze Cookie Policy en onze Privacy Policy. Door hier je toestemming te geven, stem je er mee in dat we cookies plaatsen en uitlezen op onze website.

Accepteren
Coming soon

De vernieuwde website van Eerlijke WOZ is bijna klaar!

Ga door naar huidige website

Ga verder